Center za higieno in zdravstveno ekologijo

Higiena, kot temeljna znanost, je že od davne preteklosti v raznih kulturah ugotavljala škodljivosti za zdravje, ki izhajajo iz ožjega in širšega okolja, ter v skrbi za zdravje ljudi predlagala ustrezne specifične ukrepe. Razvoj in industrializacija sta človeštvu prinesla številne dobrobiti, istočasno pa ga obremenjevala z novimi in novimi škodljivostmi za zdravje.

Ugotavljanje teh škodljivosti v okolju in ocenjevanje tveganja za zdravje ter predlaganje ustreznih ukrepov so osnovno vodilo naših dejavnosti, ki so organizirane v oddelkih za prehrano in šolsko higieno, komunalno higieno ter zdravstveno ekologijo.

Področje higiene in zdravstvene ekologije je izjemno široko in raznoliko. Temeljne aktivnosti naših dejavnosti so usmerjene v ugotavljanje higienske ustreznosti raznih prehranskih obratov proizvodnje in poslovanja z živili s predlaganjem ustreznih higienskih ukrepov in svetovanjem za zdravstveno varno prehrano; zdravstveni nadzor preskrbe prebivalstva z zdravo pitno vodo s sistematičnim vzorčenjem pitne vode pri vodnih virih in omrežju ter spremljanje gibanj mikrobioloških in kemijskih parametrov, ki bi lahko kvarno vplivali na zdravje uporabnikov; zdravstveni nadzor nad kvaliteto rekreacijskih in kopalnih voda; ocenjevanje zdravstvenih rizikov vplivov na okolje pri raznih posegih v prostor in gradnji različnih objektov. Posebno pozornost posvečamo izobraževanju poklicnih skupin, predvsem zaposlenim v obratih javne prehrane, komunalnih in drugih dejavnostih, katerih storitve so namenjene zadovoljevanju splošnih potreb prebivalstva.

Naše dejavnosti skrbijo za varovanje zdravja posameznika, družine in skupnosti. Za doseganje zdravja posameznika in populacije je nujno interdisciplinarno in medsektorsko delovanje, zato bomo še naprej sodelovali z vsemi subjekti znotraj zavoda in zunanjimi dejavniki, ki imajo podobno poslanstvo v promociji zdravja, in jih motivirali.

Zavedamo se, da sta za doseganje kvalitete dela in zadovoljstvo uporabnikov naših storitev nujna visoka usposobljenost in poznavanje vseh dejavnikov, ki vplivajo na zdravje, kar pa zahteva permanentno in sistematično usposabljanje in izobraževanje vseh strokovnjakov v našem timu. V ta namen se udeležujemo vseh strokovnih srečanj s svojega področja in tudi delujemo kot učeča organizacija. V vsakodnevno prakso uvajamo nove standarde ter jih dopolnjujemo in izboljšujemo.

Za dokumentiranje in obdelavo številnih podatkov smo, ob pomoči zunanje firme za računalniški inženiring RIK, razvili lasten informacijski sistem, ki ga stalno dopolnjujemo.

Skrbimo, da so naši strokovnjaki člani profesionalnih organizacij v državi in svetu, s čimer z izmenjavo izkušenj in znanja doprinašajo k ciljem in smotrom naše organizacije pri promociji zdravja. Tako tudi prispevajo k večjemu ugledu in promociji naših dejavnosti in zavoda v družbi.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja