Pomurski ekološki center Murska Sobota

Publikacija obsega 40 strani, knjižni format z barvnimi fotografijami. Originalni naslov dokumenta “Die Europäische Union und die Umwelt”, ki ga je izdal Urad za uradne publikacije Evropske Skupnosti, prva izdaja 1998. Pomurski ekološki center je pripravil prevod izjemno zanimive publikacije, ki obravnava naslednja poglavja:

  • Čemu okoljska politika EU?; 25 let okoljevarstvene politike; peti okoljski program, za trajen in do okolja pravičen razvoj (predelovalna dejavnost, prometni sektor, energetski sektor, kmetijstvo in gozdarstvo, turizem),
  • Kako smo napredovali!; pogled proti vzhodu-sodelovanje v Evropi,
  • Globalno sodelovanje na področju trgovine, pri razvojnih vprašanjih in pri globalnih okoljskih težavah,
  • Za gospodarstvo, pravično do okolja; uvajanje in uveljavljanje prava EU,
  • Financiranje izboljšav v okolju; splošno in poklicno izobraževanje (krepitev javne zavesti); pravice državljanov v okviru okoljskega prava EU (pravica do informacij, pravica do posvetovanja, pravica do preverjanja vladnih odločitev in pravica do varstva s predpisi EU).
  • Publikacija obravnava področje okolja, da ob približevanju EU spoznamo, kakšni so možni načini ravnanja z okoljem v EU.

Izpostavlja vprašanja: ali bo EU v prihodnjem stoletju čistejša, bolj zdrava, lepša in bogatejša?, ali pa bomo še naprej trpeli zaradi čedalje hujšega onesnaževanja zraka, vode in tal?, bo gozdov in travnikov čedalje manj? …

Brošura izpostavlja veliko okoljskih problemov s primeri, kako jih EU rešuje. Onesnaževanje okolja se ne ozira na meje. Zato se mu je potrebno nekako zoperstaviti. Najbolje je, če se mu lahko že v naprej izognemo. Zaradi velike ogroženosti evropskega okolja je EU oblikovala široko zastavljeno strategijo za njegovo zaščito. Uspešna pa bo le pod pogojem, če bodo sodelovali vsi deli družbe oz. če bo vsak med nami prispeval svoj delež.

Publikacija je dostopna vsem zainteresiranim in jo je možno naročiti na Pomurskem ekološkem centru; Trg zmage 8; 9000 Murska Sobota ali po tel/fax: 01/51 41 848.

Gradivo so razdelili vsem partnerjem v projektu, ki so s svojim deležem sofinancirali izvode publikacije, ki jo lahko brezplačno razdelijo svojim občinskim upravam, osnovnim (višji razredi) in srednjim šolam, učiteljem in mentorjem okoljske vzgoje in vsem ostalim zainteresiranim. Gradivo bi bilo zanimivo tudi državni upravi in Ministrstvu za okolje in prostor (MOP).

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja