Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije

Z ekološkim kmetijstvom za uspešen vstop v Evropsko unijo

Obravnavana je bila bodoča usmerjenost skupne kmetijske politike (SKP) Evropske unije in priložnosti za slovensko kmetijstvo in podeželje, ki so povezane s to usmeritvijo. Z vrsto dejavnosti, ki so zajele širok spekter ciljnih skupin, so bili predstavljeni predlogi za kmetovanje, ki omogoča ohranjanje biotske pestrosti, narave in kulturne krajine, ki so naš največji, a tudi najbolj ogrožen kapital, nujen za kakovost življenja domačega prebivalstva kot tudi za razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Na javni tribuni so predstavniki ciljnih skupin razpravljali o možnostih na omenjenem področju ter oblikovali osnutek strategije za razvoj ekološkega kmetijstva, ki bo temeljila na prednostih, priložnostih ter odpravila pomanjkljivosti in nevarnosti. Še posebej so si ogledali možnosti in izkušnje pri razvoju ekološkega kmetijstva v Evropski uniji ter o tem, kako se na tem področju razvijajo druge države kandidatke za vstop v EU.

Veliko pozornosti je bilo namenjene možnostim za razvoj ekološkega agroživilstva, saj povpraševanje po živilih iz nadzorovane ekološke pri- in predelave v Sloveniji presega ponudbo, enako pa velja tudi za Evropsko unijo.

B. Izpostavljeni problemi

Od tega, kar bo Slovenija sposobna pripraviti na področju razvoja podeželja, bo močno odvisen nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja. Slovenski kmetijsko-okoljski program (SKOP) sicer obstaja (začetek poskusnega izvajanja v l. 2001), vendar pa je njegovo izvajanje nenehno ogroženo zaradi nerazumevanja njegovega pomena. Izpostavljeno je bilo, da slovensko kmetijstvo na domačem in na EU- trgu ne more biti konkurenčno z intenzivno konvencionalno pridelavo, saj zanjo nima pogojev.

Javna tribuna je potrdila, da je največji problem v tem, da v Sloveniji nimamo opredeljenih ciljev in strategije za razvoj ekološkega kmetijstva, kar se odraža v odsotnosti ukrepov za spodbujanje te usmeritve, z izjemo neposrednih plačil kmetom v okviru SKOP.

C. Predlagane rešitve

S projektnimi dejavnostmi je bilo opozorjeno na to, da Slovenija ob primerni strategiji pri vključevanju v EU lahko izkoristi svoje močne plati (prednosti). Ciljne skupine so opozorili, da glede na pričakovano in že uresničujočo se usmeritev skupne kmetijske politike v EU in na naše naravne ter kmetijsko-strukturne danosti, svojo strategijo lahko iščejo le v kombinaciji naravi prijaznega kmetijstva ter različnih dejavnosti s področja razvoja podeželja.

Slovensko kmetijstvo je lahko uspešno (tako na domačem kot na tujem trgu) le z okolju prijazno pridelanimi kmetijskimi in živilskimi proizvodi visoke kakovosti.

Najpomembnejša rešitev je izdelava strategije razvoja ekološkega kmetijstva pri nas, z opredeljenimi cilji ter opisom, pripravo in izvedbo ukrepov za vsestransko spodbujanje te usmeritve. Trenutno so najbolj potrebni ukrepi za spodbujanje razvoja ekokmetij, razvoja predelave ter za organiziranje trženja ekoživil. Nič manj pomembna ni vzpostavitev ustreznega svetovanja ekološkim kmetom ter ustreznega izobraževanja.

Nastalo gradivo

V okviru projekta je nastalo gradivo v obliki izjave za javnost v tiskani in v elektronski obliki, gradivo za javno tribuno v elektronski obliki ter sklepi javne tribune v tiskani in v elektronski obliki.

Izjava za javnost: je bila namenjena medijem in različnim organizacijam (vladnim in nevladnim), sklepi javne tribune pa uslužbencem ministrstev kot dokument za lobiranje za uvedbo ustreznih ukrepov kmetijske politike in politike za razvoj malega gospodarstva, nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in razvojem podeželja ter kmetijskim strokovnim službam.

Gradivo je zainteresiranim na voljo na naslovu Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije v tiskani ali v elektronski obliki.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja