Sistem ravnanja z okoljem v podjetju Petrol

Ekološka prizadevanja družbe

V družbi TIB Petrol Transport se že vrsto let soočamo s problematiko v zvezi z varovanjem našega okolja. Zavedamo se vplivov na okolje, ki jih povzroča prevoz nevarnih snovi ter ostale spremljajoče dejavnosti, ki ta prevoz v celoti podpirajo. Ob tem dajemo velik poudarek varnosti ter okoljski problematiki.

Učinkovit odnos do okolja v družbi in tudi izven nje pa usklajujemo z zahtevami mednarodnega standarda ISO 14001. Nenehno iščemo rešitve ter izboljšujemo okoljske postopke in navade ter težimo k zmanjševanju nezaželenih produktov.

Naša okoljska politika pa postavlja smernice, ki so vodilo družbe v procesu trajnega izboljševanja okoljske prakse.

Ureditev pralnice

Pralnico tovornih vozil in cisternskih nadgradenj smo opremili s sodobno čistilno napravo za čiščenje tehnoloških odpadnih voda iz pralnice in delavnice. Poleg tega pa smo uvedli tudi tehnologijo za neutralizacijo mulja, ki nastaja pri čiščenju odpadnih vod.

Povezava parkirnih površin z zadrževalnim bazenom

Parkirne površine za vozila, ki prevažajo nevarne snovi, smo povezali z zadrževalnim bazenom. Ta preprečuje izpuste nevarnih snovi v kanalizacijo in vodotok. Uredili smo tudi ostale elemente, ki jih zahtevata ADR konvencija in Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil.

Opremljanje in usposabljanje intervencijske enote

Z nenehnim opremljanjem in usposabljanjem intervencijske enote za posredovanje v primeru nesreč z nevarnimi snovmi v cestnem prometu, zagotavljamo stalno pripravljenost ter učinkovit odziv na izredne dogodke.

Izobraževanje zaposlenih

Poleg obveznega ADR izobraževanja voznikov in izobraževanja iz varstva pri delu, vključujemo v izobraževanje zaposlenih tudi okoljsko problematiko ter na ta način osveščamo zaposlene glede okoljskega ravnanja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja