Osma anketa: Energijsko učinkovite stavbe

ecology landscape of clean energy
clean energy on sandy land, poyang lake ecology landscape, jiangxi, China

V stanovanjskem bloku v lasti Mestne občine Ljubljana se je poraba energije po prenovi znižala kar za tretjino. Toliko nižji so tudi stroški stanovalcev za energente.

V osmi anketi Izzivov mesta je 164 sodelujočih izrazilo svoje mnenje glede okoljsko učinkovitih stavb. Izkazalo se je, da ste stavbam kar pravilno pripisali delež, ki ga imajo v porabi energije, očitno pa med uporabniki ni dovolj znano dejstvo, da za doseganje visokih prihrankov ni potrebna obsežna investicija v stavbno lupino, prenovo strehe, zamenjavo oken. Velike učinke lahko dosežemo že z namestitvijo cenovno dostopnih naprav, kakršni so radiatorski delilniki, vodni števci, termostatske glave.

Kaj mislite, kolikšen delež vse porabljene energije na planetu odpade na stavbe (njihovo ogrevanje, osvetlitev, hlajenje, zračenje)?

42,07 % anketirancev meni, da več kot 50 % vse porabljene energije odpade na stavbe. To izkazuje zelo visoko stopnjo zavedanja o energetski potratnosti stavb. V resnici te namreč porabijo približno 40% vse energije na našem planetu.

29,88 % vprašanih meni, da stavbe porabijo med 41 in 50 % vse proizvedene energije.

21,95 % vprašanih meni, da na stavbe odpade med 11 in 40 % vse porabljene energije.

6,10 % vprašanih pa je mnenja, da stavbe porabijo manj kot 10 % vse proizvedene energije.

Za koliko, menite, je možno v stanovanjskih stavbah s preprostim ukrepom, kakršen je namestitev termostatskih glav na radiatorje, zmanjšati stroške za porabo energije?

41,46 % anketirancev meni, da s preprostimi ukrepi lahko zmanjšamo več kot 20 % stroškov porabe energije.

28,05 % anketirancev meni, da tako lahko zmanjšamo med 16 in 20 % stroškov porabe energije.

19,51 % vprašanih je mnenja, da tako lahko zmajšamo med 11 in 15 % stroškov porabe energije.

10,98 % vprašanih pa meni, da tako lahko zmanjšamo med 5 in 10 % stroškov porabe energije.

Na kaj najprek pomislite, ko nekdo omeni energetsko prenovo stavbe?

54,88 % vprašanih najprej pomsli na prenovo stavbne lupine (fasade, strehe, zamenjavo oken in vrat).

21,34 % anketirancev najprej pomisli na namestitev opreme za lastno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (fotovoltaični modul, toplotna črpalka).

14,63 % anketirancev najprej pomisli na namestitev naprav za avtomatizacijo stavbe (naprav, ki prepoznavajo okoliščine in prilagajajo zračenje, ogrevanje, svetlobo).

7,32 % vprašanih najprej pomisli na namestitev števcev za obračun energentov po dejanski porabi.

1,83 % anketirancev pa pomisli na zamenjavo energenta (prehod s kurilnega olja na zemeljski plin).

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in vas vabimo k reševanju nove nagradne ankete, obiščete pa nas lahko tudi na Facebooku Okoljska izkaznica

Kakšni so cilji Mestne občine Ljubljana na področjih, povezanih z zemljo, zrakom, vodo in energijo? Kako poteka njihovo uresničevanje?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja