Eko kviz dogodek

Pomurski ekološki center je izdal priročnika za učitelje z naslovom “Raziskovanje okolja Evrope”, za Nacionalni projekt Eko šola kot način življenja pa so izdali tudi interaktivni izobraževalni CD ROM “Raziskovanje okolja Evrope”, oboje je služilo tekmovalcem kot osnovni učni vir. Zaradi obsežnosti gradiva so se pri izpeljavi Eko kviza odločili za prvi tematski sklop: Vode in reke.

Pomurski ekološki center Murska Sobota

Publikacija obsega 40 strani, knjižni format z barvnimi fotografijami. Originalni naslov dokumenta “Die Europäische Union und die Umwelt”, ki ga je izdal Urad za uradne publikacije Evropske Skupnosti, prva izdaja 1998. Pomurski ekološki center je pripravil prevod izjemno zanimive publikacije, ki obravnava naslednja poglavja:

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije

Z ekološkim kmetijstvom za uspešen vstop v Evropsko unijo

Obravnavana je bila bodoča usmerjenost skupne kmetijske politike (SKP) Evropske unije in priložnosti za slovensko kmetijstvo in podeželje, ki so povezane s to usmeritvijo. Z vrsto dejavnosti, ki so zajele širok spekter ciljnih skupin, so bili predstavljeni predlogi za kmetovanje, ki omogoča ohranjanje biotske pestrosti, narave in kulturne krajine, ki so naš največji, a tudi najbolj ogrožen kapital, nujen za kakovost življenja domačega prebivalstva kot tudi za razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Center za higieno in zdravstveno ekologijo

Higiena, kot temeljna znanost, je že od davne preteklosti v raznih kulturah ugotavljala škodljivosti za zdravje, ki izhajajo iz ožjega in širšega okolja, ter v skrbi za zdravje ljudi predlagala ustrezne specifične ukrepe. Razvoj in industrializacija sta človeštvu prinesla številne dobrobiti, istočasno pa ga obremenjevala z novimi in novimi škodljivostmi za zdravje.