Sistem ravnanja z okoljem v podjetju Petrol

Ekološka prizadevanja družbe

V družbi TIB Petrol Transport se že vrsto let soočamo s problematiko v zvezi z varovanjem našega okolja. Zavedamo se vplivov na okolje, ki jih povzroča prevoz nevarnih snovi ter ostale spremljajoče dejavnosti, ki ta prevoz v celoti podpirajo. Ob tem dajemo velik poudarek varnosti ter okoljski problematiki.

Učinkovit odnos do okolja v družbi in tudi izven nje pa usklajujemo z zahtevami mednarodnega standarda ISO 14001. Nenehno iščemo rešitve ter izboljšujemo okoljske postopke in navade ter težimo k zmanjševanju nezaželenih produktov.

Naša okoljska politika pa postavlja smernice, ki so vodilo družbe v procesu trajnega izboljševanja okoljske prakse.

Ureditev pralnice

Pralnico tovornih vozil in cisternskih nadgradenj smo opremili s sodobno čistilno napravo za čiščenje tehnoloških odpadnih voda iz pralnice in delavnice. Poleg tega pa smo uvedli tudi tehnologijo za neutralizacijo mulja, ki nastaja pri čiščenju odpadnih vod.

Povezava parkirnih površin z zadrževalnim bazenom

Parkirne površine za vozila, ki prevažajo nevarne snovi, smo povezali z zadrževalnim bazenom. Ta preprečuje izpuste nevarnih snovi v kanalizacijo in vodotok. Uredili smo tudi ostale elemente, ki jih zahtevata ADR konvencija in Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil.

Opremljanje in usposabljanje intervencijske enote

Z nenehnim opremljanjem in usposabljanjem intervencijske enote za posredovanje v primeru nesreč z nevarnimi snovmi v cestnem prometu, zagotavljamo stalno pripravljenost ter učinkovit odziv na izredne dogodke.

Izobraževanje zaposlenih

Poleg obveznega ADR izobraževanja voznikov in izobraževanja iz varstva pri delu, vključujemo v izobraževanje zaposlenih tudi okoljsko problematiko ter na ta način osveščamo zaposlene glede okoljskega ravnanja.

Ekološki kriminal

Ekološki kriminal je danes zelo donosen posel. Dejstvo je, da je to v 21. stoletju ena izmed najbolj donosnih kriminalnih dejavnosti. Najbolj zastrašujoče pa je, da se dobiček le-tega vsako leto povečuje. Vse od nezakonitega trgovanja z ogroženimi živalskimi vrstami, z nezakonito prodajo lesa nas vodi do problema, ki se danes ne tiče samo ene države, temveč je to mednarodni problem.

Ekošole bodo bencinske servise OMV opremile z zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov

V letošnji akciji sodeluje okrog 6.000 učencev iz več kot 50-ih Ekošol in vrtcev iz vse Slovenije. Sodelovanje med koprsko družbo OMV Slovenija, d.o.o., in slovenskimi Ekošolami se krepi. Nacionalna koordinatorka projekta Ekošola kot način življenja Nada Pavšer in družba OMV Slovenija sta že drugo leto zapored razpisala projekt »Vsak dan je dan zemlje«, v katerem sta povabila k sodelovanju vse Ekošole in vrtce po Sloveniji. Na razpis se je prijavilo prek 50 Ekošol s skupno okrog 6.000 učenci, med njimi poleg večine osnovnih šol tudi nekaj srednjih šol in en vrtec.

Dr. Danilo Türk – Okolju prijazen razvoj

Moj današnji blog je namenjen vprašanju varstva okolja v okviru akcije Blog Action Day, ki spodbuja vse svetovne blogerje, da na svojem blogu objavijo prispevek o okolju.

V petek sem čestital članici programskega sveta mojega volilnega štaba, sicer klimatologinji in profesorici na Biotehniški fakulteti, dr. Lučki Kajfež Bogataj za Nobelovo nagrado za mir, ki jo je poleg nekdanjega ameriškega podpredsednika Ala Gora dobila Mednarodna skupina Združenih narodov o podnebnih spremembah (IPPC). Lučka Kajfež Bogataj je v tej ustanovi na vplivnem in uglednem položaju članice izvršilnega biroja.

Nacionalni program varstva okolja je v zaključni fazi

LOKALNA IN REGIONALNA INFORMACIJSKA DRUŽBA

LOCREGIS (evropski seminar o lokalni in regionalni informacijski družbi) je bil januarja v Helsinkih. Namenjen je bil predvsem državam v tranziciji. Z Zvezo finskih lokalnih in regionalnih skupnosti ga je organizirala in financirala Komisija za lokalno samoupravo pri Evropski skupnosti. Zaradi odmevnosti bodo seminar še letos ponovili v Romuniji in na Češkem.

Naravna in eko kozmetika: vrag se skriva v malenkostih

»Zelena« obsesija že nekaj časa lomasti po področju kozmetičnih izdelkov. In če na njen račun zelo dobro služi živilska industrija, z njo enako dobro služijo velika in mala kozmetična podjetja, ki zato, ker v evropski zakonodaji ni definicije za naravno in ekokozmetiko, pod oznakama naravna in eko (angl. organic) prodajajo kozmetiko, ki ima bolj malo skupnega s pravo naravno in organsko kozmetiko. Kozmetični izdelek namreč lahko nosi oznako naraven tudi, če vsebuje le nekaj odstotkov naravnih sestavin; gre za sestavine rastlinskega, živalskega, mineralnega, sladkovodnega ali morskega izvora. V resnici pa je na trgu zelo malo izdelkov samo iz naravnih ali ekološko pridelanih sestavin.

Spirulina Alge, Bio spirulina v prahu

1. teden: pol čajne žlice na dan

V naslednjih tednih lahko pričnete z uživanjem zvrhane čajne žlice na dan.

* Zelo priporočeno je, da Spirulino zaužijete pred različnimi fizičnimi aktivnostmi, hitro olajšanje in povečanje energije pa boste občutili tudi, kadar ste pod stresom in se počutite utrujeni.

Prisegate na naravno? Eko kozmetika za vse potrebe

Imate težave s kožo? Z lasmi ali nohti? Razmislite. Morda razlog za težavo ni v vas samih, temveč prihaja do nje zaradi uporabe kemikalij, ki prihajajo v stik z vašo kožo v obliki pralnih sredstev in kozmetike. V tem primeru je zagotovo najbolje, da se odločite za nakup eko kozmetike, ki je prijazna tako okolju kot vašemu zdravju in počutju.

Eko kviz dogodek

Pomurski ekološki center je izdal priročnika za učitelje z naslovom “Raziskovanje okolja Evrope”, za Nacionalni projekt Eko šola kot način življenja pa so izdali tudi interaktivni izobraževalni CD ROM “Raziskovanje okolja Evrope”, oboje je služilo tekmovalcem kot osnovni učni vir. Zaradi obsežnosti gradiva so se pri izpeljavi Eko kviza odločili za prvi tematski sklop: Vode in reke.

Pomurski ekološki center Murska Sobota

Publikacija obsega 40 strani, knjižni format z barvnimi fotografijami. Originalni naslov dokumenta “Die Europäische Union und die Umwelt”, ki ga je izdal Urad za uradne publikacije Evropske Skupnosti, prva izdaja 1998. Pomurski ekološki center je pripravil prevod izjemno zanimive publikacije, ki obravnava naslednja poglavja: