Osma anketa: Energijsko učinkovite stavbe

clean energy on sandy land, poyang lake ecology landscape, jiangxi, China

V stanovanjskem bloku v lasti Mestne občine Ljubljana se je poraba energije po prenovi znižala kar za tretjino. Toliko nižji so tudi stroški stanovalcev za energente.

V osmi anketi Izzivov mesta je 164 sodelujočih izrazilo svoje mnenje glede okoljsko učinkovitih stavb. Izkazalo se je, da ste stavbam kar pravilno pripisali delež, ki ga imajo v porabi energije, očitno pa med uporabniki ni dovolj znano dejstvo, da za doseganje visokih prihrankov ni potrebna obsežna investicija v stavbno lupino, prenovo strehe, zamenjavo oken. Velike učinke lahko dosežemo že z namestitvijo cenovno dostopnih naprav, kakršni so radiatorski delilniki, vodni števci, termostatske glave.

Kaj mislite, kolikšen delež vse porabljene energije na planetu odpade na stavbe (njihovo ogrevanje, osvetlitev, hlajenje, zračenje)?

Klimatske in energetske rešitve LG (Multi split klima naprave)

Imejte popoln nadzor nad klimatsko napravo podjetja LG Electronics, 1kW ~ 268kW, podjetjem z klimatskimi rešitvami za stanovanjske in komercialne aplikacije.

LG ponuja celovito paleto klimatskih naprav (hlajenje / ogrevanje), toplotnih črpalk zrak / voda za ogrevanje, prezračevanje in prezračevanje energije, vključno s sistemi za upravljanje stavb.

LG je svojo prvo klimatsko napravo izdelal že leta 1968 in tako je LG ostal na čelu inovacij klimatskih naprav. Asortiman klim je eleganten, inovativen in tehnološko napreden in bo zadovoljil specifične potrebe potrošnikov.

Split, Multi Split & VRF Sistemi

Notranje enote ARTCOOL so sinonim za LG zaradi svojega edinstvenega sloga in učinkovitosti, ki zadovoljuje številne zahteve lastnikov domov in malih podjetij, ki jih drugi ne morejo izpolniti.

Oblikovana je tako za slog kot tudi za funkcionalnost in jo je mogoče prilagoditi za vsako okolje.

LG ima napreden dizajn za upravljanje split in multi split sistemov, ki omogoča natančen nadzor temperature ene ali več sob hkrati.

LG je leta 2018 predstavil sistem „Multi VS HR“ (16kW), prvi enofazni sistem VRF. To je izjemno energetsko učinkovit sistem, ki lahko hkrati zagotavlja ogrevanje in hlajenje z možnostjo priključitve na LG hidro kit enote za proizvodnjo sanitarne vode. Multi VS lahko poveže do 13 notranjih enot iz ene zunanje enote. Je lahek in kompakten z veliko prilagodljivostjo namestitve.

Utekočinjen naftni plin je ekološki energent prihodnosti?

Danes je v Kopru potekala 10. redna letna skupščina Gospodarskega interesnega združenja za utekočinjen naftni plin. V združenje je vključenih sedem vodilnih ponudnikov utekočinjenega naftnega plina, ki skupaj oskrbujejo približno 97 odstotkov slovenskih uporabnikov tega energenta. Združenju so se danes pridružile 3 nove članice s področja tehničnih plinov – Linde Celje, Messer Slovenija in TPJ Jesenice. S povezovanjem želijo še okrepiti medsebojno sodelovanje, predvsem na področju varnostno – tehničnih predpisov, ki so enaki za obe dejavnosti, ter tako uporabnikom zagotoviti še bolj učinkovite rešitve. Za štiri letni mandat za predsednika Združenja za utekočinjen naftni plin in tehnične pline Slovenije, kot se združenje po novem imenuje, je bil izvoljen dosedanji predsednik Zorko A. Cerkvenik, sicer predsednik uprave družbe Istrabenz plini. Na skupščini so sprejeli tudi poročilo o poslovanju združenja, obnovili obstoječi kodeks ter ga prilagodili novim članom združenja. Ob razpravi o razmerah na trgu pa so izrazili pričakovanje, da bo kljub stagniranju prodaje utekočinjen naftni v prihodnost vse bolj razširjen energent.

Glasniki boljše hrane – Društvo EKO TIM

Etično, marljivo, vse bolje organizirano Društvo EKO TIM, dobri dve leti povezuje lokalne pridelovalce in potrošnike zdravih pridelkov v Sloveniji. Projekt ‘Nakupujmo skupaj – ceneje’, je postal sinonim za pojem: ‘zdrava hrana z njive eko-kmeta na krožnik potrošnika še istega dne’. Fantje in dekleta iz društva EKO TIM so uspeli učinkovito povezati mnoge, ki na naravi in ljudem prijazen način pridelujejo lokalno zdravo hrano – eko kmetovalce, s tistimi, ki take pridelke, neoporečna lokalna, sezonska živila kupujemo – ozaveščene potrošnike lokalne zdrave hrane.

Potrošniki ob neoporečnih, svežih živilih prihranimo čas in denar, pridelovalci dobijo takojšnje plačilo za skrbno in odgovorno pridelano hrano. EKO TIM je tako pomagal k razvoju marsikatere slovenske eko kmetije, z zagotovitvijo potrebnega trga, brez pritiskanja na pridelovalce z neprimernimi maržami in vnaprej vsiljenimi količinami pridelkov. Ozaveščeni potrošniki zdrave hrane v slovenskih mestih pa so prišli do željene redne dobave zdravih lokalnih pridelkov blizu njihovega bivališča. Težko bi našli času in razmeram bolj primeren koncept za dosego zastavljenega cilja – popolne samooskrbe z zdravo hrano v Sloveniji, kot ga razvija EKO TIM.

Najprej je treba ozaveščenim pridelovalcem hrane na vseh neonesnaženih področjih Slovenije najti primeren in stabilen lokalni trg za njihove pridelke oz. živila, da bi lahko povečevali svojo sonaravno pridelavo, večali prihodke in posledično zniževali ceno zdravih, svežih živil na lokalnemu potrošniku dostopno ceno. Ceno primerljivo ali nižjo od uvoženih, ‘enakovrednih’ živil, neekološko transportiranih od daleč, z vprašljivo svežino ali biološko kakovostjo. EKO TIM-u ta širitev samooskrbe z zdravo lokalno hrano uspeva vedno bolj. Zato smo prepričani, da si marljiva ekipa zasluži certifikat in priznanje Glasnika boljše hrane!

Sistem ravnanja z okoljem v podjetju Petrol

Ekološka prizadevanja družbe

V družbi TIB Petrol Transport se že vrsto let soočamo s problematiko v zvezi z varovanjem našega okolja. Zavedamo se vplivov na okolje, ki jih povzroča prevoz nevarnih snovi ter ostale spremljajoče dejavnosti, ki ta prevoz v celoti podpirajo. Ob tem dajemo velik poudarek varnosti ter okoljski problematiki.

Učinkovit odnos do okolja v družbi in tudi izven nje pa usklajujemo z zahtevami mednarodnega standarda ISO 14001. Nenehno iščemo rešitve ter izboljšujemo okoljske postopke in navade ter težimo k zmanjševanju nezaželenih produktov.

Naša okoljska politika pa postavlja smernice, ki so vodilo družbe v procesu trajnega izboljševanja okoljske prakse.

Ureditev pralnice

Pralnico tovornih vozil in cisternskih nadgradenj smo opremili s sodobno čistilno napravo za čiščenje tehnoloških odpadnih voda iz pralnice in delavnice. Poleg tega pa smo uvedli tudi tehnologijo za neutralizacijo mulja, ki nastaja pri čiščenju odpadnih vod.

Povezava parkirnih površin z zadrževalnim bazenom

Parkirne površine za vozila, ki prevažajo nevarne snovi, smo povezali z zadrževalnim bazenom. Ta preprečuje izpuste nevarnih snovi v kanalizacijo in vodotok. Uredili smo tudi ostale elemente, ki jih zahtevata ADR konvencija in Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil.

Opremljanje in usposabljanje intervencijske enote

Z nenehnim opremljanjem in usposabljanjem intervencijske enote za posredovanje v primeru nesreč z nevarnimi snovmi v cestnem prometu, zagotavljamo stalno pripravljenost ter učinkovit odziv na izredne dogodke.

Izobraževanje zaposlenih

Poleg obveznega ADR izobraževanja voznikov in izobraževanja iz varstva pri delu, vključujemo v izobraževanje zaposlenih tudi okoljsko problematiko ter na ta način osveščamo zaposlene glede okoljskega ravnanja.

Ekološki kriminal

Ekološki kriminal je danes zelo donosen posel. Dejstvo je, da je to v 21. stoletju ena izmed najbolj donosnih kriminalnih dejavnosti. Najbolj zastrašujoče pa je, da se dobiček le-tega vsako leto povečuje. Vse od nezakonitega trgovanja z ogroženimi živalskimi vrstami, z nezakonito prodajo lesa nas vodi do problema, ki se danes ne tiče samo ene države, temveč je to mednarodni problem.

Ekošole bodo bencinske servise OMV opremile z zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov

V letošnji akciji sodeluje okrog 6.000 učencev iz več kot 50-ih Ekošol in vrtcev iz vse Slovenije. Sodelovanje med koprsko družbo OMV Slovenija, d.o.o., in slovenskimi Ekošolami se krepi. Nacionalna koordinatorka projekta Ekošola kot način življenja Nada Pavšer in družba OMV Slovenija sta že drugo leto zapored razpisala projekt »Vsak dan je dan zemlje«, v katerem sta povabila k sodelovanju vse Ekošole in vrtce po Sloveniji. Na razpis se je prijavilo prek 50 Ekošol s skupno okrog 6.000 učenci, med njimi poleg večine osnovnih šol tudi nekaj srednjih šol in en vrtec.

Dr. Danilo Türk – Okolju prijazen razvoj

Moj današnji blog je namenjen vprašanju varstva okolja v okviru akcije Blog Action Day, ki spodbuja vse svetovne blogerje, da na svojem blogu objavijo prispevek o okolju.

V petek sem čestital članici programskega sveta mojega volilnega štaba, sicer klimatologinji in profesorici na Biotehniški fakulteti, dr. Lučki Kajfež Bogataj za Nobelovo nagrado za mir, ki jo je poleg nekdanjega ameriškega podpredsednika Ala Gora dobila Mednarodna skupina Združenih narodov o podnebnih spremembah (IPPC). Lučka Kajfež Bogataj je v tej ustanovi na vplivnem in uglednem položaju članice izvršilnega biroja.

Nacionalni program varstva okolja je v zaključni fazi

LOKALNA IN REGIONALNA INFORMACIJSKA DRUŽBA

LOCREGIS (evropski seminar o lokalni in regionalni informacijski družbi) je bil januarja v Helsinkih. Namenjen je bil predvsem državam v tranziciji. Z Zvezo finskih lokalnih in regionalnih skupnosti ga je organizirala in financirala Komisija za lokalno samoupravo pri Evropski skupnosti. Zaradi odmevnosti bodo seminar še letos ponovili v Romuniji in na Češkem.